Hà Nội

Phòng chẩn trị Đông y Phúc Hưng Đường - Công ty Đông dược Phúc Hưng

Km 3 - Cụm Công nghiệp Thanh Oai (hướng đi chùa Hương) - Thanh Oai - Hà Nội

Vĩnh Phúc

Phòng chẩn trị đông y Phúc Hưng Đường - Chùa Biện Sơn - Yên Lạc - Vĩnh Phúc

(Khám chữa bệnh miễn phí)

Ứng Hòa - Hà Nội

Phòng chẩn trị Đông y Phúc Hưng Đường - Chùa Liên Hòa, Nghi Lộc, Sông Công , Ứng Hòa, Hà Nội

(Khám chữa bệnh miễn phí)